Urku- ja kirkkogalleria

Info

Kaikissa uruissa on jossain mielessä samanlainen ääni, ja urkumusiikkia voi periaatteessa esittää kaikilla toimintakuntoisilla uruilla. Tämä tieto riittää useimmille ihmisille. Toisaalta eri aikoina on rakennettu hyvin erilaisia urkuja, joille jokin urkumusiikin laji soveltuu parhaiten, jokin toinen taas ei juuri ollenkaan.

Urkumatrikkelin tietojen perusteella uruista ei välttämättä saa kovinkaan hyvää kuvaa, etenkään jos ei tunne rakennusajankohtana urkujenrakennuksessa vallinnutta ihanne- ja ajatusmaailmaa. Mikäli haluaa ymmärtää urkuja syvemmin, on muilta kuultujen näkemysten ohella tarpeen tutustua itse mahdollisimman laajasti erilaisiin urkuihin.

Esittelen tällä sivulla suomalaisia urkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle. Arkkitehtina minua kiinnostavat myös kirkot urkujen sijoituspaikkana sekä urkujen rakentamiseen liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka.

Suomessa on nykyään käytössä olevia urkuja noin 1400 kpl, ja yli 800 ennen vuotta 2006 rakennettua urkua on jo romutettu tai muuten tuhoutunut (Asko Rautioaho: Suomen urut 2006), joten harrastetta riittää.

Oulu, Pyhän Tuomaan kirkko 1976

1976 Urkurakentamo Tuomi Opus 30 23/II mek I C-g3Pommer Bordun 16´Principal 8´Rohrflöte 8´Oktava 4´Spitzflöte 4´Oktava 2´Sesquialtera 2x Kvinta 2 2/3´Mixtur 4-5x 3xCymbel 3x Terz 1 3/5´Trompete 8´II-I II C-g3Gedackt 8´Principal 4´Koppelflöte 4´Waldflöte 2´Kvinta 1 1/3´Sc... lisää...

Oulu, Karjasillan kirkko 2013

2013 Sotkamon urkurakentajat 30+5/II msh I man C-a3-a4Bourdon 16'Principal 8'Bourdon 8'Flauto major 8'Concertflöte 8'Gemshorn 8'Viola di Gamba 8'Quintatön 8'Oktave 4´Rohrflöte 4'Quinte 2 2/3'Oktave 2'Mixtur 3 fach 2 2/3' Trompete 8'I 4´II/III/I 16´ II man< C-a3Lieblich ge... lisää...

Oulu, Tuomiokirkko 1939

1939 Kangasalan Urkutehdas Opus 452 62+3/III spn I C-a31.  II/I 16´2.  III/I 4´3.  II/I 4´4.  III/I 8´5.  II/I 8´6.  Tromba 8´7.  Principale 16´8.  Quintadena 16´ 9.  Mixtura 4-6f 2´(v)10. Sesquialtera 2f      2 2/3´+ 1 3/5´11. Super Ottava 2´12. Flautino 2´13. Ottava 4´(v)14. Fla... lisää...

Oulu, OAMK luokka 3640 2005

2005 Soitinrakennus Arno Pelto 10+2/II mek IPrincipal 8´Konsertflöte 8´Flûte harmonigue 8´*Oktava 4´Oktava 2´I/4´II/ITremolo (koko uruille)Calcant (puhallin) II lisää...

Oulu, Tuomiokirkko 1983

1983 Urkurakentamo Virtanen Opus 91 18+2/II mek I HWPrincipal 8´Rohrflöte 8´Oktava 4´Kvinta 2 2/3´Waldflöte 2´Terz 1 3/5´Mixtur 3-4xTrompete 8´II/I II BWGedackt 8´Koppelflöte 4´Principal 2´Nasat 1 1/3´Scharff 2-3xKrummhorn 8´Tremolo PSubbass 16´Principal 8´(siirto I)Gedackt... lisää...

Oulu, Pyhän Luukkaan kappeli 1988

1988 Urkurakentamo Tuomi Opus 74 12/II mek I-sormioPrincipal 8´ (C-F komb Rfl)Rohrflöte 8´Oktava 4´Flöte 2´Sesquialter 2xMixtur 3xII-I II-sormioGedackt 8´Koppelflöte 4´Principal 2´Kvinta 1 1/3´Tremolo JalkioSubbass 16´Gedackt 8´I-PII-P Urut tehtiin 1988 vastavalmistunees... lisää...

Oulu, Oulujoen kirkko 1971

1972 Kangasalan Urkutehdas Opus 876 25/II msh I HWPommer 16´Principal 8´Gedackt 8´Oktave 4´Spitzflöte 4´Rohrnasat 2 2/3´Oktave 2´Mixtur 4xTrompete 8´II/I II SW lisää...

Oulu, OAMK:n urkusali 2005

2005 Urkurakentamo Porthan Opus 38 21/II mek I-sormioPrincipal 8´Rohrflöte 8´Quintadena 8´Octava 4´Spitzflöte 4´Quinta 3´Octava 2´Cornett 3f (c´-) Mixtur 4fVox Humana 8´II-I (työntökoppeli)Tremulant II-sormioGedackt 8´Rohrflöte 4´Nasat 3´Principal 2´Tertia (1 3/5´) Sufflet 1´C... lisää...

Oulu, Tuomiokirkon krypta 1961

1961 Jehmlich-Fazer 4/I mek I-sormioGedackt 8´Rohrflöte 4´Principal 2´Quinte 1 1/3´ Liitejalkio C-d1 Tämä nykyään tuomiokirkon kryptassa oleva positiiviurku hankittiin musiikkijuhlia varten keskusseurakuntataloon, josta se samana vuonna siirrettiin Hintan seurakuntataloon. Hintasta posi... lisää...

Oulu, Tuiran kirkko 1979

1979 Kangasalan Urkutehdas Opus 991 12/II mek I-sormioPrincipal 8´Rohrflöte 8´Oktava 4´Waldflöte 2´Mixtur 4xII-I II-sormioGedackt 8´Blockflöte 4´Principal 2´Kvinta 1 1/3´Krummhorn 8´Tremolo JalkioSubbass 16´Gemshorn 8´I-PII-P Disposition ja kaapin suunnittelusta vastaa urkur... lisää...