Urku- ja kirkkogalleria

Info

Kaikissa uruissa on jossain mielessä samanlainen ääni, ja urkumusiikkia voi periaatteessa esittää kaikilla toimintakuntoisilla uruilla. Tämä tieto riittää useimmille ihmisille. Toisaalta eri aikoina on rakennettu hyvin erilaisia urkuja, joille jokin urkumusiikin laji soveltuu parhaiten, jokin toinen taas ei juuri ollenkaan.

Urkumatrikkelin tietojen perusteella uruista ei välttämättä saa kovinkaan hyvää kuvaa, etenkään jos ei tunne rakennusajankohtana urkujenrakennuksessa vallinnutta ihanne- ja ajatusmaailmaa. Mikäli haluaa ymmärtää urkuja syvemmin, on muilta kuultujen näkemysten ohella tarpeen tutustua itse mahdollisimman laajasti erilaisiin urkuihin.

Esittelen tällä sivulla suomalaisia urkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle. Arkkitehtina minua kiinnostavat myös kirkot urkujen sijoituspaikkana sekä urkujen rakentamiseen liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka.

Suomessa on nykyään käytössä olevia urkuja noin 1400 kpl, ja yli 800 ennen vuotta 2006 rakennettua urkua on jo romutettu tai muuten tuhoutunut (Asko Rautioaho: Suomen urut 2006), joten harrastetta riittää.

Kuopio, Tuomiokirkko 1986

1986 Bruno Christensen & Sønner 52/III msh I Pos47 Gedakt 8'48 Quitatøn 8'49 Principal 4' (fas)50 Rørfløjte 4'51 Oktav 2' 52 Waldfløjte 2'53 Larigot 1 1/3'54 Sivfløjte 1'55 Sesquialt. 2 kor56 Scharf 4-5 kor57 Dulcian 16'58 Krummhorn 8'60 Tremolo59 Pos+S II H1 Ged.pommer 16'2 P... lisää...

Alajärvi, kirkko 2012

2012 Sotkamon Urkurakentajat Oy 28/II msh I C-a3Bourdon 16'Principal 8'Concertflöte 8'Bourdon 8'Gemshorn 8'Viola di Gamba 8'Octav 4'Rohrflöte 4'Quinte 2 2/3'Octav 2'Mixtur 3f 2 2/3'Trompete 8' I 4'II/I 16'II/I II C-a3Lieblich Gedeckt 16' Geigenprincipal 8'Lieblich Gedec... lisää...

Pedersöre, kirkko 1988

1988 Marcussen & Søn 39/III msh I ÖV C-a321 Spetsgamba 8'22 Principal 4'23 Sesquialtera 2 kor24 Mixtur 4 kor25 Dulcian 16'26 Skalmeja 8'27 Sifflöjt 1'28 Waldflöjt 2'29 Tvärflöjt 4'30 Rörflöjt 8'31 Tremulant II HV C-a3 11 Principal 8'12 Oktav 4'13 Oktav 2' 14 Mixtur 4-5 kor1... lisää...

Oulu, Karjasillan kirkko 2013

2013 Sotkamon urkurakentajat 30+5/II msh I man C-a3-a4Bourdon 16'Principal 8'Bourdon 8'Flauto major 8'Concertflöte 8'Gemshorn 8'Viola di Gamba 8'Quintatön 8'Oktave 4´Rohrflöte 4'Quinte 2 2/3'Oktave 2'Mixtur 3 fach 2 2/3' Trompete 8'I 4´II/III/I 16´ II man< C-a3Lieblich ge... lisää...

Lahti, Ristin kirkko 1979

1979 Urkurakentamo Virtanen opus 80 52/IV msh OW C-g3Gedackt 8'Kvintadena 8'Principal 4'Blockflöte 4'Flachflöte 2'Spitzkvinta 1 1/3'Sesquialtera 2xScharff 4-5xKrummhorn 8'Tremolo HW C-g3Gedacktpommer 16'Principal 8'Hohlflöte 8'Oktava 4'Spitzflöte 4'Kvinta 2 2/3'Oktava 2'Mix... lisää...

Savonlinna, Tuomiokirkko 1991

1991 Urkurakentamo Porthan Opus 9 45/III msh I RPGedackt 8´Quintadehn 8´Principal 4´Rohrflöthe 4´Octava 2´Gemshorn 2´Quinta 1 1/2´Sesquialtera 2f Cimbeln 3fChalumeau 8´Tremulant II HWPrincipal 16´Octava 8´ Viol di Gamba 8´Rohrflöthe 8´Octava 4´Spitzflöthe 4´Quinta 3´Octava 2´... lisää...

Oulu, Oulujoen kirkko 1971

1972 Kangasalan Urkutehdas Opus 876 25/II msh I HWPommer 16´Principal 8´Gedackt 8´Oktave 4´Spitzflöte 4´Rohrnasat 2 2/3´Oktave 2´Mixtur 4xTrompete 8´II/I II SW lisää...

Kokkola, Kokkolan kirkko 2002

2002 Åkerman & Lund Orgelbyggeri Ab 50/III msh I Principal 16 fotOctava 8Dubbelflöjt 8Fleut d´Amour 8Viola di Gamba 8Quinta 6Octava 4Fleut Octaviand 4Ecoflöjt 4Ters 3 1/5Quinta 3Octava 2Cornet 5 cor (g0-)Mixtur 5 corTrumpet 16Trumpet 8II-I II lisää...