Urku- ja kirkkogalleria

Info

Kaikissa uruissa on jossain mielessä samanlainen ääni, ja urkumusiikkia voi periaatteessa esittää kaikilla toimintakuntoisilla uruilla. Tämä tieto riittää useimmille ihmisille. Toisaalta eri aikoina on rakennettu hyvin erilaisia urkuja, joille jokin urkumusiikin laji soveltuu parhaiten, jokin toinen taas ei juuri ollenkaan.

Urkumatrikkelin tietojen perusteella uruista ei välttämättä saa kovinkaan hyvää kuvaa, etenkään jos ei tunne rakennusajankohtana urkujenrakennuksessa vallinnutta ihanne- ja ajatusmaailmaa. Mikäli haluaa ymmärtää urkuja syvemmin, on muilta kuultujen näkemysten ohella tarpeen tutustua itse mahdollisimman laajasti erilaisiin urkuihin.

Esittelen tällä sivulla suomalaisia urkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle. Arkkitehtina minua kiinnostavat myös kirkot urkujen sijoituspaikkana sekä urkujen rakentamiseen liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka.

Suomessa on nykyään käytössä olevia urkuja noin 1400 kpl, ja yli 800 ennen vuotta 2006 rakennettua urkua on jo romutettu tai muuten tuhoutunut (Asko Rautioaho: Suomen urut 2006), joten harrastetta riittää.

Kuopio, Kallaveden kirkko 1984

1984 Oulunsalon Urkurakentamo opus 1 26/II mek I HWBordun 16'Principal 8' (fas)Rohrflöte 8'Oktava 4'Spitzflöte 4'Kvinta 2 2/3'Oktava 2'Terza 1 3/5'Mixtur 5fTrompete 8'II-I II BW lisää...

Oulu, Pyhän Tuomaan kirkko 1976

1976 Urkurakentamo Tuomi Opus 30 23/II mek I C-g3Pommer Bordun 16´Principal 8´Rohrflöte 8´Oktava 4´Spitzflöte 4´Oktava 2´Sesquialtera 2x Kvinta 2 2/3´Mixtur 4-5x 3xCymbel 3x Terz 1 3/5´Trompete 8´II-I II C-g3Gedackt 8´Principal 4´Koppelflöte 4´Waldflöte 2´Kvinta 1 1/3´Sc... lisää...

Oulu, OAMK luokka 3640 2005

2005 Soitinrakennus Arno Pelto 10+2/II mek IPrincipal 8´Konsertflöte 8´Flûte harmonigue 8´*Oktava 4´Oktava 2´I/4´II/ITremolo (koko uruille)Calcant (puhallin) II lisää...

Savonlinna, Pikkukirkko 1985

1985 Oulunsalon Urkurakentamo Opus 2 12/II mek HWCopula 8´Principal 4´Oktava 2´Nasat 2 2/3´Scharff 2xDulzian 8´II-I BWPrincipal 2´Gedackt 8´Oktava 1´Gedacktflöte 4´ PWSubbass 16´Gedackt 8´ (komb.Sb)I-PII-P Savonlinnan alkujaan ortodoksinen, mutta 1930-luvun lopulla luterilais... lisää...

Kälviä, kirkko 1906

1906 B.A. Thulé Opus 197 20/II pn 1981 uudelleenrakennus Kangasalan urkutehdas Opus 1020 24/II mek 2002 peruskorjaus, laajennus ja uudelleenäänitys Jouko Pirkkanen 27/II mek I HWBordun 16´vPrincipal 8´Hohlflöjt 8´vQuintadena 8´vOktave 4´Spitzflöjt 4´Qvinta 2 2/3´ (2002)Oktava 2´Terz... lisää...