Oulu, OAMK luokka 3640 2005

2005 Soitinrakennus Arno Pelto 10+2/II mek

I< C-a3
Bordun 16´c0->
Principal 8´
Konsertflöte 8´
Flûte harmonigue 8´*
Oktava 4´
Oktava 2´
I/4´
II/I
Tremolo (koko uruille)
Calcant (puhallin)

II< C-a3
Salicional 8´
Gedackt 8´
Flûte octaviante 4´(I Flh8´)*
Oboe 8´


P C-f1
Subbass 16´
Oktavbass 8´
II/P
I/P
 

*rekistereitä ei voi käyttää samanaikaisesti. Molemmat sormiopillistöt ovat yhteisessä paisutuskaapissa.

Disposition on laatinut ja urut äänittänyt Rautioahon matrikkelin tiedon mukaan Jouko Pirkkanen. Vaikka esikuvaa ei tarkemmin mainita, voisi dispositio olla ymmärtääkseni melko hyvin J.A.Zachariassenin uruista jostain 1880-luvun tienoilta. Kakkossormion oboe ja jotkin äänikertanimet lienevät kuitenkin Zachariassenille epätyypillisiä.

Toisen sormion Salicionalin alin oktaavi on lainattu Gedacktilta, samoin ensimmäisen sormion Konsertflöten alin oktaavi on lainattu Flûte harmoniguelta. c0:sta ylöspäin Flüte harmoniguella onkin sitten yhteiset pillit kakkossormion Flüte oktavianten kanssa, joka on ns. vaihtolisteellä, eli vain jompi kumpi äänikerroista voi olla yhdellä kertaa käytössä. Bordun 16´ on puolestaan c2:een asti sama kuin kakkossormion Gedackt, ja se alkaa ykkössormiolla vasta pienestä c:stä. Ensimmäisen sormion pillistössä on lisäoktaavi b3-a4, koskapa oktaavikoppeli päällä soitettaessa yläoktaavi ei katkea kaksiviivaisen a:n jälkeen. Prinsipaaleista nelijalkainen kuulostaa kahdeksanjalkaista voimakkaammalta, mutta sointi on muuten jokseenkin samantyyppinen. Kaksijalkainen oktava sen sijaan kuulostaa paljon vähemmän yläsäveliseltä kuin muut prinsipaalit, mikä varmaankin on ihan perusteltua ja tyylin mukaista. Jalkion pelkästään puupilleistä koostuva pillistö on kaapin ulkopuolella huoneen perällä. Oktavbass on avoin ja varustettu puisella virityslaitteella.

15.12.2013


0 Comments: