Urku- ja kirkkogalleria

Info

Kaikissa uruissa on jossain mielessä samanlainen ääni, ja urkumusiikkia voi periaatteessa esittää kaikilla toimintakuntoisilla uruilla. Tämä tieto riittää useimmille ihmisille. Toisaalta eri aikoina on rakennettu hyvin erilaisia urkuja, joille jokin urkumusiikin laji soveltuu parhaiten, jokin toinen taas ei juuri ollenkaan.

Urkumatrikkelin tietojen perusteella uruista ei välttämättä saa kovinkaan hyvää kuvaa, etenkään jos ei tunne rakennusajankohtana urkujenrakennuksessa vallinnutta ihanne- ja ajatusmaailmaa. Mikäli haluaa ymmärtää urkuja syvemmin, on muilta kuultujen näkemysten ohella tarpeen tutustua itse mahdollisimman laajasti erilaisiin urkuihin.

Esittelen tällä sivulla suomalaisia urkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle. Arkkitehtina minua kiinnostavat myös kirkot urkujen sijoituspaikkana sekä urkujen rakentamiseen liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka.

Suomessa on nykyään käytössä olevia urkuja noin 1400 kpl, ja yli 800 ennen vuotta 2006 rakennettua urkua on jo romutettu tai muuten tuhoutunut (Asko Rautioaho: Suomen urut 2006), joten harrastetta riittää.

Ähtävä, kirkko 1970/1997

1970 Kangasalan Urkutehdas opus 852 14/II mek 1997 laajennus ja uudistus Åkerman & Lund 18/II mek I Hv C-g3Principal 8' (fas)Rörföjt 8'Octava 4'Waldflöjt 2' Sesquialtera IIMixtur III-IV (1 1/3' ?)Dulcian 16' -> Trumpet 8' (1997)TremulantBv/Hv II Bv < C-g3Trägedackt -> Bord... lisää...

Teerijärvi, kirkko 2003

2003 Paschen Kiel Orgelbau Opus 155 24/II mek I HVBorduna 16 fotPrincipal 8 fot (Ds-ds1 1881)Dubbelflöjt 8 fotGamba 8 fotFlöjt amabile 8 fotOktava 4 fot (fs1-fs2 1896)Ekoflöjt 4 fot (1896)Quinta 3 fotOktava 2 fot (D-f3 1896)Cornett 4 chor (g0-)Mixtur 3 chorTrumpet 8 fotII-II 4´ II ... lisää...

Kokkola, Kokkolan kirkko 2002

2002 Åkerman & Lund Orgelbyggeri Ab 50/III msh I Principal 16 fotOctava 8Dubbelflöjt 8Fleut d´Amour 8Viola di Gamba 8Quinta 6Octava 4Fleut Octaviand 4Ecoflöjt 4Ters 3 1/5Quinta 3Octava 2Cornet 5 cor (g0-)Mixtur 5 corTrumpet 16Trumpet 8II-I II lisää...