Urku- ja kirkkogalleria

Info

Kaikissa uruissa on jossain mielessä samanlainen ääni, ja urkumusiikkia voi periaatteessa esittää kaikilla toimintakuntoisilla uruilla. Tämä tieto riittää useimmille ihmisille. Toisaalta eri aikoina on rakennettu hyvin erilaisia urkuja, joille jokin urkumusiikin laji soveltuu parhaiten, jokin toinen taas ei juuri ollenkaan.

Urkumatrikkelin tietojen perusteella uruista ei välttämättä saa kovinkaan hyvää kuvaa, etenkään jos ei tunne rakennusajankohtana urkujenrakennuksessa vallinnutta ihanne- ja ajatusmaailmaa. Mikäli haluaa ymmärtää urkuja syvemmin, on muilta kuultujen näkemysten ohella tarpeen tutustua itse mahdollisimman laajasti erilaisiin urkuihin.

Esittelen tällä sivulla suomalaisia urkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle. Arkkitehtina minua kiinnostavat myös kirkot urkujen sijoituspaikkana sekä urkujen rakentamiseen liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka.

Suomessa on nykyään käytössä olevia urkuja noin 1400 kpl, ja yli 800 ennen vuotta 2006 rakennettua urkua on jo romutettu tai muuten tuhoutunut (Asko Rautioaho: Suomen urut 2006), joten harrastetta riittää.

Uusikaarlepyy, kirkko 1979

1979 Bruno Christensen & Sønner 21/II mek I HV 1 Gedakt 8´2 Principal 8´(fas)3 Gemshorn 4´4 Oktav 4´5 Oktav 2´6 Mixtur 5-6 kor7 Trompet 8´I+II II SV lisää...

Lahti, Ristin kirkko 1979

1979 Urkurakentamo Virtanen opus 80 52/IV msh OW C-g3Gedackt 8'Kvintadena 8'Principal 4'Blockflöte 4'Flachflöte 2'Spitzkvinta 1 1/3'Sesquialtera 2xScharff 4-5xKrummhorn 8'Tremolo HW C-g3Gedacktpommer 16'Principal 8'Hohlflöte 8'Oktava 4'Spitzflöte 4'Kvinta 2 2/3'Oktava 2'Mix... lisää...

Oulu, Tuiran kirkko 1979

1979 Kangasalan Urkutehdas Opus 991 12/II mek I-sormioPrincipal 8´Rohrflöte 8´Oktava 4´Waldflöte 2´Mixtur 4xII-I II-sormioGedackt 8´Blockflöte 4´Principal 2´Kvinta 1 1/3´Krummhorn 8´Tremolo JalkioSubbass 16´Gemshorn 8´I-PII-P Disposition ja kaapin suunnittelusta vastaa urkur... lisää...

Veteli, kirkko 1979

1979 Kangasalan Urkutehdas Opus 990 11/II mek I-sormio Rohrflöte 8´ Principal 4´ Waldflöte 2´ Mixtur 3x Schalmei 8´ Tremolo II-I II-sormio Gedackt 8´ Blockflöte 4´ Principal 2´ Quinte 1 1/3´   Jalkio Subbass 16´ Gedackt 8´ (komb. Subbass) I-P II-P   Kakkossormio on paisutus... lisää...