Urku- ja kirkkogalleria

Info

Kaikissa uruissa on jossain mielessä samanlainen ääni, ja urkumusiikkia voi periaatteessa esittää kaikilla toimintakuntoisilla uruilla. Tämä tieto riittää useimmille ihmisille. Toisaalta eri aikoina on rakennettu hyvin erilaisia urkuja, joille jokin urkumusiikin laji soveltuu parhaiten, jokin toinen taas ei juuri ollenkaan.

Urkumatrikkelin tietojen perusteella uruista ei välttämättä saa kovinkaan hyvää kuvaa, etenkään jos ei tunne rakennusajankohtana urkujenrakennuksessa vallinnutta ihanne- ja ajatusmaailmaa. Mikäli haluaa ymmärtää urkuja syvemmin, on muilta kuultujen näkemysten ohella tarpeen tutustua itse mahdollisimman laajasti erilaisiin urkuihin.

Esittelen tällä sivulla suomalaisia urkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle. Arkkitehtina minua kiinnostavat myös kirkot urkujen sijoituspaikkana sekä urkujen rakentamiseen liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka.

Suomessa on nykyään käytössä olevia urkuja noin 1400 kpl, ja yli 800 ennen vuotta 2006 rakennettua urkua on jo romutettu tai muuten tuhoutunut (Asko Rautioaho: Suomen urut 2006), joten harrastetta riittää.

Pyhäjoki, kirkko 1977

1977 Urkurakentamo Tuomi opus 35 26/III mek I HWKvintadena 16´Principal 8´Rohrflöte 8´Oktava 4´Oktava 2´Mixtur 4xTrompete 8´(vaakasuunt.)II-IIII-I II OW lisää...

Oulu, Pyhän Tuomaan kirkko 1976

1976 Urkurakentamo Tuomi Opus 30 23/II mek I C-g3Pommer Bordun 16´Principal 8´Rohrflöte 8´Oktava 4´Spitzflöte 4´Oktava 2´Sesquialtera 2x Kvinta 2 2/3´Mixtur 4-5x 3xCymbel 3x Terz 1 3/5´Trompete 8´II-I II C-g3Gedackt 8´Principal 4´Koppelflöte 4´Waldflöte 2´Kvinta 1 1/3´Sc... lisää...

Oulu, Pyhän Luukkaan kappeli 1988

1988 Urkurakentamo Tuomi Opus 74 12/II mek I-sormioPrincipal 8´ (C-F komb Rfl)Rohrflöte 8´Oktava 4´Flöte 2´Sesquialter 2xMixtur 3xII-I II-sormioGedackt 8´Koppelflöte 4´Principal 2´Kvinta 1 1/3´Tremolo JalkioSubbass 16´Gedackt 8´I-PII-P Urut tehtiin 1988 vastavalmistunees... lisää...