Urku- ja kirkkogalleria

Info

Kaikissa uruissa on jossain mielessä samanlainen ääni, ja urkumusiikkia voi periaatteessa esittää kaikilla toimintakuntoisilla uruilla. Tämä tieto riittää useimmille ihmisille. Toisaalta eri aikoina on rakennettu hyvin erilaisia urkuja, joille jokin urkumusiikin laji soveltuu parhaiten, jokin toinen taas ei juuri ollenkaan.

Urkumatrikkelin tietojen perusteella uruista ei välttämättä saa kovinkaan hyvää kuvaa, etenkään jos ei tunne rakennusajankohtana urkujenrakennuksessa vallinnutta ihanne- ja ajatusmaailmaa. Mikäli haluaa ymmärtää urkuja syvemmin, on muilta kuultujen näkemysten ohella tarpeen tutustua itse mahdollisimman laajasti erilaisiin urkuihin.

Esittelen tällä sivulla suomalaisia urkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle. Arkkitehtina minua kiinnostavat myös kirkot urkujen sijoituspaikkana sekä urkujen rakentamiseen liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka.

Suomessa on nykyään käytössä olevia urkuja noin 1400 kpl, ja yli 800 ennen vuotta 2006 rakennettua urkua on jo romutettu tai muuten tuhoutunut (Asko Rautioaho: Suomen urut 2006), joten harrastetta riittää.

Kuopio, Männistön P. Johanneksen kirkko 1994

1994 Verschueren Orgelbouw 25/II mek I RW C-f3Holpijp 8 vtQuintadeen 8 vtPraestant 4 vt (fas)Fluit 4 vtOctaaf 2 vtQuintfluit 1 1/2 vtSesquialter 2 sterkMixtuur 3-4 sterkDulciaan 8 vtTremulant (kanavatremolokoko uruille)Koppel (RP+HW) II HW C-f3Bourdon 16 vtPraestant 8 vt (... lisää...

Kuopio, Tuomiokirkko 1986

1986 Bruno Christensen & Sønner 52/III msh I Pos47 Gedakt 8'48 Quitatøn 8'49 Principal 4' (fas)50 Rørfløjte 4'51 Oktav 2' 52 Waldfløjte 2'53 Larigot 1 1/3'54 Sivfløjte 1'55 Sesquialt. 2 kor56 Scharf 4-5 kor57 Dulcian 16'58 Krummhorn 8'60 Tremolo59 Pos+S II H1 Ged.pommer 16'2 P... lisää...

Kuopio, Kallaveden kirkko 1984

1984 Oulunsalon Urkurakentamo opus 1 26/II mek I HWBordun 16'Principal 8' (fas)Rohrflöte 8'Oktava 4'Spitzflöte 4'Kvinta 2 2/3'Oktava 2'Terza 1 3/5'Mixtur 5fTrompete 8'II-I II BW lisää...

Karttula, Syvänniemen kirkko 1926

1926 Kangasalan Urkutehdas opus 338 14/II pn I C-g313 II-I SUBOKT14 II-I SUPEROKT15 II-I UNISONO16 I-SUPEROKT.17 OKTAVA 4' 18 PRINCIPAL 8' (fas?)19 GAMBA 8' 20 GEDECKT 8' 21 KONSERTFL. 8' II lisää...