Urku- ja kirkkogalleria

Info

Kaikissa uruissa on jossain mielessä samanlainen ääni, ja urkumusiikkia voi periaatteessa esittää kaikilla toimintakuntoisilla uruilla. Tämä tieto riittää useimmille ihmisille. Toisaalta eri aikoina on rakennettu hyvin erilaisia urkuja, joille jokin urkumusiikin laji soveltuu parhaiten, jokin toinen taas ei juuri ollenkaan.

Urkumatrikkelin tietojen perusteella uruista ei välttämättä saa kovinkaan hyvää kuvaa, etenkään jos ei tunne rakennusajankohtana urkujenrakennuksessa vallinnutta ihanne- ja ajatusmaailmaa. Mikäli haluaa ymmärtää urkuja syvemmin, on muilta kuultujen näkemysten ohella tarpeen tutustua itse mahdollisimman laajasti erilaisiin urkuihin.

Esittelen tällä sivulla suomalaisia urkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle. Arkkitehtina minua kiinnostavat myös kirkot urkujen sijoituspaikkana sekä urkujen rakentamiseen liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka.

Suomessa on nykyään käytössä olevia urkuja noin 1400 kpl, ja yli 800 ennen vuotta 2006 rakennettua urkua on jo romutettu tai muuten tuhoutunut (Asko Rautioaho: Suomen urut 2006), joten harrastetta riittää.

Savonlinna, Olavinlinnan kirkkotornin kappeli, 1984

1984 Arno Pelto & Pentti Pelto 3/I mek I C-c3Regal 8'Gedackt 4'Principal 2' Soittimen on suunnitellut Kangasalan Urkutehtaan teknillisenä johtajana 1970- ja 80-luvuilla pitkään vaikuttanut Pentti Pelto.(1) Varmaankin tämän johdosta positiivin ulkoasu ja tekniset yksityiskohdat noudattele... lisää...

Savonlinna, Tuomiokirkko 2010

2010 Henk Klop 3/I mek sormio C-f38'4'P (4') Liitejalkio C-d1 Sormiota on mahdollisuus transponoida ainakin puoli sävelaskelta sekä ylös että alas. Jalkiota ei kuitenkaan voi transponoida, jolloin se soi eri korkeudelta sormion kanssa. Tavallisen 8,4,2 -disposition sijaan prinsipaali o... lisää...

Savonlinna, Tuomiokirkko 1991

1991 Urkurakentamo Porthan Opus 9 45/III msh I RPGedackt 8´Quintadehn 8´Principal 4´Rohrflöthe 4´Octava 2´Gemshorn 2´Quinta 1 1/2´Sesquialtera 2f Cimbeln 3fChalumeau 8´Tremulant II HWPrincipal 16´Octava 8´ Viol di Gamba 8´Rohrflöthe 8´Octava 4´Spitzflöthe 4´Quinta 3´Octava 2´... lisää...

Savonlinna, Pikkukirkko 1985

1985 Oulunsalon Urkurakentamo Opus 2 12/II mek HWCopula 8´Principal 4´Oktava 2´Nasat 2 2/3´Scharff 2xDulzian 8´II-I BWPrincipal 2´Gedackt 8´Oktava 1´Gedacktflöte 4´ PWSubbass 16´Gedackt 8´ (komb.Sb)I-PII-P Savonlinnan alkujaan ortodoksinen, mutta 1930-luvun lopulla luterilais... lisää...