Lahti, Ristin kirkko 1979

1979 Urkurakentamo Virtanen opus 80 52/IV msh

OW C-g3
Gedackt 8'
Kvintadena 8'
Principal 4'
Blockflöte 4'
Flachflöte 2'
Spitzkvinta 1 1/3'
Sesquialtera 2x
Scharff 4-5x
Krummhorn 8'
Tremolo


HW C-g3
Gedacktpommer 16'
Principal 8'
Hohlflöte 8'
Oktava 4'
Spitzflöte 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Mixtur 5x
Scharff 4x
Kornett 5x
Trompete 8'
II/I
III/II
IV/II


SW C-g3
Bordun 16'
Rohrflöte 8'
Gamba 8'
Voix céleste 2x
Principal 4'
Traversflöte 4'
Rohrnasat 2 2/3'
Piccolo 2'
Mixtur 5x
Fagott 16'
Trompette
harmonique 8'
Oboe 8'
Clairon 4'
Tremolo
IV/III

BW C-g3
Gedackt 8'
Koppelflöte 4'
Nasat 2 2/3'
Principal 2'
Waldflöte 2'
Terz 1 3/5'
Oktava 1'
Cymbel 3x
Vox humana 8'
Tremolo


P C-f1
Principal 16'
Subbass 16'
Kvintbass 10 2/3'
Oktava 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Nachthorn 2'
Mixtur 5x
Posaune 16'
Trompete 8'
I/PED
II/PED
III/PED
IV/PED


Dispositio: Aimo Känkänen + Kari Jussila, julkisivu: arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, äänitys Ossi Viitala + Helmuth Gripentrog + Pertti Metsävuo. Ulkoneva soittopöytä, rekistereinä valopainikkeet. Alkuperäinen sähköhallinta: 8 Setzer-kombinaatiota, suunnittelu ja valmistus: Teppo Lyyjynen. Hinta 1 450 000mk, vihitty 5.8.1979. 1989 hankittiin urkuihin uusi sähköhallinta, jossa on 256 kombinaatiota ja liitäntä tietokoneelle.

15.12.2013


0 Comments: