Virrat, kirkko 1980

1980 Kangasalan Urkutehdas Opus 1004 30/III mek

I-sormio
Bordun 16´ (julkisivu)
Principal 8´ (julkisivu)
Spitzflöte 8´
Oktava 4´
Oktava 2´
Cornet 5x
Mixtur 5x
Trompete 8´
II-I
III-I

II-sormio
Geigenprincipal 8´ (1885)
Konsertflöte 8´(1885)
Rohrflöte 8´ (1885)
Oktava 4´
Flauto Dolce 4´(1885)
Waldflöte 2´
Mixtur 5x
Dulcian 16´
Oboe 8´
Tremolo

III-sormio
Gedackt 8´
Blockflöte 4´
Principal 2´
Sifflöte 1 1/3´
Cymbel 3x
Vox Humana 8´
Tremolo
Jalkio
Subbass 16´
Principal 8´ (julkisivu)
Gedackt 8´
Kvinta 5 1/3´
Oktava 4´
Rauschpfeife 4x
Posaune 16´
I-P
II-P
III-P
II-P 4´

III-sormio on paisutuskaapissa. Toisella sormiolla on neljä äänikertaa, jotka ovat peräisin Virtain ensimmäisistä Zachariassen-uruista 1885. Julkisivun on suunnitellut arkkitehti Seppo Rihlama, disposition on laatinut Asko Rautioaho. Matrikkeli kertoo, että Rautioaho suunnitteli aluksi barokkityylisen fasadin, mutta Museovirasto vaati suunnitteluun "esineellisen suunnittelukoulutuksen saanutta arkkitehtuurin asiantuntijaa". Äänityksestä vastaa Antti Alajoki. Hinta 505.000mk.

18.7.2010


0 Comments: