Sievi, kirkko 1977

1977 Urkurakentamo Virtanen Opus 76 23/II mek

I HW C-g3
Borduna 16' (1947?)
Principal 8' (fas)
Rohrtflöte 8'
Spitzgamba 8' (1947)
Oktava 4'
Traversflöte 4' (1947)
Oktava 2'
Mixtur 4-5x
Trompete 8'
II/I

II OW < C-g3
Gedackt 8'
Principal 4'
Rohrflöte 4'
Blockflöte 2'
Sifflöte 1 1/3'
Scharf 4x
Dulcian 8'
Tremolo


P C-f1
Subbass 16' (1947)
Principal 8' (fas)
Holzflöte 8´ (1947)
Kvinta 5 1/3'
Oktava 4'
Rauschpfeife 3x
Posaune 16' (fas)
I/P
II/P

Viisi äänikertaa ja Posaunen kullatut kaikutorvet on otettu kirkon edellisistä uruista, jotka on rakentanut Kangasalan Urkutehdas (op.498 25+3/III pn) vuonna 1947. Jalkiopillistö sormiopillistön kaapin molemmilla puolilla omissa kaapeissaan. Disposition, huulipillien mensuurit ja julkisivun on suunnitellut Asko Rautioaho, joka myös tarkisti valmiin soittimen 21.1.1977. Urut äänitti Ossi Viitala ja Leo Kylmä. Hinta 204.000 markkaa. Vihitty käyttöön 6.2.1977.(1)

Lyhyellä kokeilusoittelulla urkujen soinnissa huomiota herättää prinsipaaliplenon ohuus. Kuoro- ja korkealta soivat prinsipaaliäänikerrat on äänitetty jopa rasittavan teräviksi. Edellisistä uruista käytettyjä pillejä näyttäisi olevan mahdollisesti jopa enemmän kuin mitä Rautioaho on matrikkelissaan maininnut. Näiden äänikuva erottuu positiivisesti uusista äänikerroista. Miellyttävimpinä tuttavuuksina jäivät mieleen ykössormion Spitzgamba ja Traversflöte.

Kirkko 1861 L.I. Lindgvist

Sievin järjestyksessään neljäs kirkko rakennettiin 1861 Haikolan kylän Jussipekanmäelle. Aikaisemmat kirkot olivat sijainneet muualla. Kirkon paikka vaihtui, koska seurakunnan painopiste muuttui idemmäs Raution kappelin itsenäistyttyä. Puisen, päätytornillisen varhaista uusgotiikkaa edustavan ristikirkon suunnitteli Oulun lääninarkkitehtina tuolloin toiminut Ludvig Isak Lindgvist ja rakentamista johti haapajärvinen Mikko Karjalahti. Kirkkoa on korjattu kahteen otteeseen 1900-luvulla, ja viimeksi vuonna 2000, jolloin korjauksesta vastasi arkkitehti Antti Pihkala.(2) Kaksinivelinen terävähuippuinen torni on yllättävän lyhyt ja leveä. Sisätilaa leimaa pienestä ikkunapinta-alasta johtuva hämäryys ja ehkä aavistuksen seurantalomainen kolkkous.

VIITTEET

1 Rautioaho 2007, 321

2 Sievin seurakunta: "Sievin kirkko", esitelehtinen.

Museovirasto: Kulttuuriympäristön rekisteriportaali RKY, id: 200664 Sievin kirkko. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=rapea&taulu=T_KOHDE&tunnus=200664 (7.8.2016).

7.8.2016


0 Comments: