Pullopillin rakentelua

Pullopilli-teemaa on käsitelty Die Hausorgel-lehdessä useita kertoja tällä vuosikymmenellä. Taustalla on havainto siitä, että 30 cm:n pituinen lasipullo soi siihen puhallettaessa oktaavia matalampaa säveltä kuin vastaavan mittainen tukittu urkupilli. Ilmiön aiheuttajaksi on esitetty pullon kapeampaa kaulaosaa, mikä vaikuttaakin ainoalta kelvolliselta selitykseltä.

Die Hausorgelin numerossa 26/2015 julkaistiin Klaus Zeidlewiczin kirjoittama ensimmäinen pullopilliä koskeva artikkeli "Flaschenpfeifen - Platzsparen bei Gedacktpfeifen", jonka perusteella tein puusta kokeilupillin vastaavilla mitoilla kuin artikkelissa oli annettu. Jotta olisin voinut selvittää "pullonkaulan" mittasuhteiden vaikutusta pillin sointiin, tein pilliin säädettävän huulen sekä pullon kaulaa vastaavan osan liikuteltavissa olevalla väliseinällä. Tästä olen kertonut jo aikaisemmassa päivityksessäni vuonna 2016.

Viime keväänä aloin ideoida mahdollisimman pientä continuopositiivia. Gedacktin alimman oktaavin pakkaaminen mahdollisimman pieneen tilaan on yksi avain urkujen pieneen kokoon. Kaivoin esiin aikaisemmin tekemäni koepillin, joka soi paremmin kuin olin muistanut. Sain paranneltua sointia kaventamalla huulta. Tästä innostuneena päätin tehdä kokeen, jossa vertailisin pullopillin sointia vastaavaan Gedackt-pilliin.

Ajatuksena oli tehdä pillipari, joista toinen on tavallinen gedackt ja toinen pullopillin periaatteella tehty, puolet lyhyempi, mutta muuten samoilla mittasuhteilla ja äänityksellä. Pillien äänestä mitataan spektrit ja näin voidaan selvittää ihan eksaktisti, kuinka paljon pillien sointivärit eroavat toisistaan.

Gedacktin mensuuri on otettu Nürnbergiläisestä traditiosta, jonka tunnen jo kohtuullisen hyvin ainakin nelijalkaiselta korkeudelta. Kahdeksanjalkainen variantti syntyi ekstrapoloimalla mittoja ja vertaamalla niitä olemassaoleviin Cuntzin, Hauslaibin ja Manderscheidtin mensuuritaulukoihin.

Kun viimein urkujenrakennuksellekin taas järjestyi aikaa, sain pillit kasaan parin viikonlopun aikana. Ensimmäisten puhaltelukokeiden perusteella pullopilli toimii ihan uskottavasti, joskaan sen ääni ei ole niin jykevä kuin oikealla gedacktilla. Ei se ole ohutkaan, mutta pontta vailla. Jotkin tärkeät yläsävelet tuntuisivat puuttuvan. Perinteinen gedackt sen sijaan antaa kauniin ja kvinttipitoisen, täyteläisen soinnin. Molemmat kuitenkin soivat samalta korkeudelta ja se on se tärkein asia.


0 Comments: