Hauslaib-gedacktin rekonstruointia

4' Hauslaib-gedacktin rekonstruoimisprojekti etenee. Tässä jo aiemmissa postauksissa kuvatun äänikerran laajuusmensuuri verrattuna Töpferin normimensuuriin ja nykyisten pillien mittalistan perusteella laatimani rekonstruktio alkuperäisestä tilanteesta. Äänikerta on hyvin ahdas, ahtaimmillaan lähes -20 HT alle Töpferin.

Äänikerta on tehty Nürnbergissä noin vuoden 1590 tienoilla. Kun klaviurku myytiin n. v. 1610 Espanjaan, siihen tehtiin muutoksia. Tämän äänikerran pillejä on siirretty yksi puolisävelaskel ylöspäin ja tehty uusi C-pilli. Muut alkuperäiset puiset huuliäänikerrat on korvattu uusilla espanjalaiseen tyyliin kertaavilla metalliäänikerroilla. Viritystaso on myös laskenut sen yhden puolisävelen a' n. 443 Hz:stä 418Hz:in. Muutamat pillit eivät selvästikään ole alkujaan samasta äänikerrasta, mutta ne voivat olla saman soittimen toisten poistettujen alkuperäisten äänikertojen pillejä.

Tarkoituksena on ollut rekonstruoida alkuperäinen tilanne pillien laajuusmensuurin osalta. Myös huulen korkeutta on ilmeisesti korotettu, mutta sen palauttamiseen ei näillä tiedoilla ole mahdollisuuksia. Ylin ja kaikkein mutkaisin viiva kuvaa nykyistä tilannetta. Paksu keltainen viiva (Rekonstruktio I) oletettua alkuperäistilannetta, jossa pillit on siirretty takaisin puoli sävelaskelta alas, ja muutamia keskimitoista radikaalisti poikkeavia pillejä on jätetty pois (huomautusten yhteydessä oleva merkintä v2,02 jne tarkoittaa kyseisen pillin sivusuhdetta; keskimääräinen sivusuhde pilleillä on 1,75 tienoilla). Näin muokattuna kuvaaja tasoittuu jo huomattavasti. Pisteviivalla on piirretty Rekonstruktio II, joka on oikeastaan enemmänkin tulkinta, ja jossa pillien mittoja on vielä kevyesti tasapäistetty.

Pillien mitat on esitetty Barcelonan musiikkimuseon julkaisemassa kirjassa, josta oli puhetta jo aiemmin. Seuraava vaihe on tarkistaa pillien mittoja ristiin New Yorkin Metropolitan-museossa olevan toisen saman tekijän klaviurun kanssa. Sen tiedot on julkaistu Stewart Pollensin kirjoittamassa artikkelissa The claviorgan by Lorenz Hauslaib, Nuremberg, 1598, joka puolestaan on julkaistu kirjassa Das österreichische Cembalo : 600 Jahre Cembalobau in Österreich : im Gedenken an Hermann Poll aus Wien (1370-1401). Sen artikkelin hankinta on tiedossa seuraavana. Sieltä mahdollisesti löytyy tieto myös esim. alkuperäisestä huulenkorkeudesta.

Mikä on Töpferin normimensuuri? Lue lisää esim: Pelto, Pentti (1994). Normi historiallisille mensuureille. Kirjassa Tabulatura 1994. Toim. Pentti Pelto. Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 9. Sibelius-Akatemia 1994.


0 Comments: