Urku- ja kirkkogalleria

Kaikissa uruissa on jossain mielessä samanlainen ääni, ja urkumusiikkia voi periaatteessa esittää kaikilla toimintakuntoisilla uruilla. Tämä tieto riittää useimmille ihmisille. Toisaalta eri aikoina on rakennettu hyvin erilaisia urkuja, joille jokin urkumusiikin laji soveltuu parhaiten, jokin toinen taas ei juuri ollenkaan.
Urkumatrikkelin tietojen perusteella uruista ei välttämättä saa kovinkaan hyvää kuvaa, etenkään jos ei tunne rakennusajankohtana urkujenrakennuksessa vallinnutta ihanne- ja ajatusmaailmaa. Mikäli haluaa ymmärtää urkuja syvemmin, on muilta kuultujen näkemysten ohella tarpeen tutustua itse mahdollisimman laajasti erilaisiin urkuihin.

Esittelen tällä sivulla suomalaisia urkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle. Arkkitehtina minua kiinnostavat myös kirkot urkujen sijoituspaikkana sekä urkujen rakentamiseen liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka.
Suomessa on nykyään käytössä olevia urkuja noin 1400 kpl, ja yli 800 ennen vuotta 2006 rakennettua urkua on jo romutettu tai muuten tuhoutunut (Asko Rautioaho: Suomen urut 2006), joten harrastetta riittää.

Kaikki 19 - 24 (Kaikkiaan 59)

Kälviä, kirkko 1906

1906 B.A. Thulé Opus 197  20/II pn,

Lue lisää...

Kärsämäki, kirkko 1901

1901 B.A. Thulé 1/I mek

Lue lisää...

Lahti, Lutherkirkko 1956

1956 Kangasalan Urkutehdas  opus 589  16/II spn

Lue lisää...

Lahti, Ristin kirkko 1979

1979 Urkurakentamo Virtanen  opus 80  52/IV msh

Lue lisää...

Lappi, kirkko 1959

1959 Kangasalan urkutehdas Opus 649  19/II spn

Lue lisää...

Lohtaja, kirkko 1946


1946 Kangasalan urkutehdas opus 495 28+3/III pn

Lue lisää...

Kaikki 19 - 24 (Kaikkiaan 59)