Urku- ja kirkkogalleria

Kaikissa uruissa on jossain mielessä samanlainen ääni, ja urkumusiikkia voi periaatteessa esittää kaikilla toimintakuntoisilla uruilla. Tämä tieto riittää useimmille ihmisille. Toisaalta eri aikoina on rakennettu hyvin erilaisia urkuja, joille jokin urkumusiikin laji soveltuu parhaiten, jokin toinen taas ei juuri ollenkaan.
Urkumatrikkelin tietojen perusteella uruista ei välttämättä saa kovinkaan hyvää kuvaa, etenkään jos ei tunne rakennusajankohtana urkujenrakennuksessa vallinnutta ihanne- ja ajatusmaailmaa. Mikäli haluaa ymmärtää urkuja syvemmin, on muilta kuultujen näkemysten ohella tarpeen tutustua itse mahdollisimman laajasti erilaisiin urkuihin.

Esittelen tällä sivulla suomalaisia urkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle. Arkkitehtina minua kiinnostavat myös kirkot urkujen sijoituspaikkana sekä urkujen rakentamiseen liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka.
Suomessa on nykyään käytössä olevia urkuja noin 1400 kpl, ja yli 800 ennen vuotta 2006 rakennettua urkua on jo romutettu tai muuten tuhoutunut (Asko Rautioaho: Suomen urut 2006), joten harrastetta riittää.

Kaikki 7 - 12 (Kaikkiaan 56)

Himanka, kirkko 1981

1981 Kangasalan Urkutehdas opus 1024  17/II mek

Lue lisää...

Karttula, Syvänniemen kirkko 1926

1926 Kangasalan Urkutehdas  opus 338  14/II pn

Lue lisää...

Kaustinen, kirkko 1971

1971 Kangasalan Urkutehdas opus 865  22/II mek

Lue lisää...

Kempele, P. Kolminaisuuden kirkko 1994

1994 Urkurakentamo Tuomi + Sotkamon urkurakentajat  17/II mek

Lue lisää...

Kokkola, Kaarlelan kirkko 1958

1958 Th. Frobenius  35/III mek

Lue lisää...

Kokkola, Kaupunginmuseo 1870-luku


1860-luku Gustav Backlund opus 10 2/I mek

Lue lisää...

Kaikki 7 - 12 (Kaikkiaan 56)