Urku- ja kirkkogalleria

Kaikissa uruissa on jossain mielessä samanlainen ääni, ja urkumusiikkia voi periaatteessa esittää kaikilla toimintakuntoisilla uruilla. Tämä tieto riittää useimmille ihmisille. Toisaalta eri aikoina on rakennettu hyvin erilaisia urkuja, joille jokin urkumusiikin laji soveltuu parhaiten, jokin toinen taas ei juuri ollenkaan.
Urkumatrikkelin tietojen perusteella uruista ei välttämättä saa kovinkaan hyvää kuvaa, etenkään jos ei tunne rakennusajankohtana urkujenrakennuksessa vallinnutta ihanne- ja ajatusmaailmaa. Mikäli haluaa ymmärtää urkuja syvemmin, on muilta kuultujen näkemysten ohella tarpeen tutustua itse mahdollisimman laajasti erilaisiin urkuihin.

Esittelen tällä sivulla suomalaisia urkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle. Arkkitehtina minua kiinnostavat myös kirkot urkujen sijoituspaikkana sekä urkujen rakentamiseen liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka.
Suomessa on nykyään käytössä olevia urkuja noin 1400 kpl, ja yli 800 ennen vuotta 2006 rakennettua urkua on jo romutettu tai muuten tuhoutunut (Asko Rautioaho: Suomen urut 2006), joten harrastetta riittää.

Kaikki 55 - 59 (Kaikkiaan 59)
«45678910  

Veteli, kirkko 1939


1939 Kangasalan Urkutehdas Opus 456  27+3/III pn

Lue lisää...

Veteli, kirkko 1979

1979 Kangasalan Urkutehdas Opus 990  11/II mek

Lue lisää...

Virrat, kirkko 1980

1980 Kangasalan Urkutehdas Opus 1004  30/III mek

Lue lisää...

Templeitti

111

222


VIITTEET

Rautioaho 2007, 30-31

2 Museovirasto: Kulttuuriympäristön rekisteriportaali RKY, id: 1630 Ähtävän kirkko ja pappilat.  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1630 (6.11.2017)

3  Suomen kirkot ja kirkkotaide 2. Etelä-Suomen Kustannus Oy 1980.

4 Pietarsaaren seurakunnat: Ähtävän kirkko. http://www.pietarsaarenseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot/ahtavan-kirkko (6.11.2017)

5  Alatorniolla alttari on edelleen tuolla paikalla, Kaarlelasssa se on myöhemmin siirretty takaisin itäpäätyyn:
Kokkolan suomalainen seurakunta: Onko albumissasi vanhoja kuvia Kaarlelan kirkosta? https://www.kokkolansuomalainenseurakunta.fi/uutiset/2490/onko_albumissasi_vanhoja_kuvia_kaarlelan_kirkosta (6.11.2017)
Kokkolan maaseurakunnan kirkko (Kaarlelan kirkko), pohjapiirustus. Inv.nro: HK18961231B:59 https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/view/HK18961231B_59 (6.11.2017)

6  Rajaniemi, Marja-Liisa ; Häyrinen, Ari ; Oulaisten seurakunta. Oulaisten seurakunta 2003
The Virtual Reconstruction of the Church of Oulainen. http://opendimension.org/the-virtual-reconstruction-of-the-church-of-oulainen/ (6.11.2017)
Oulaisten kirkko: virtuaalirekonstruktio. https://youtu.be/B5McKN5YP-o (6.11.2017)

7 Hämeenlinnan seurakunnat: Hämeenlinnan kirkko. https://www.hameenlinnanseurakunnat.fi/yhtyman-tilat/hameenlinnan-kirkko/ (6.11.2017)

8  Kuvataiteilijamatrikkeli: Hedman Gustaf Erik 1777-1841. http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/haku/ennen-vuotta-1900-syntyneet.html?artist=21&year=1820 (6.11.2017)

9  Pietarsaaren seurakunnat: Ähtävän kirkon historia. http://www.pietarsaarenseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot/ahtavan-kirkko/ahtavan-kirkon-historia (6.11.2017)

10 Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna: Esse Kyrka - Ähtävän kirkko.  https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/rapea/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=200850 (6.11.2017)

18.9.2017, 6.11.2017

«45678910  
Kaikki 55 - 59 (Kaikkiaan 59)