Urku- ja kirkkogalleria

Kaikissa uruissa on jossain mielessä samanlainen ääni, ja urkumusiikkia voi periaatteessa esittää kaikilla toimintakuntoisilla uruilla. Tämä tieto riittää useimmille ihmisille. Toisaalta eri aikoina on rakennettu hyvin erilaisia urkuja, joille jokin urkumusiikin laji soveltuu parhaiten, jokin toinen taas ei juuri ollenkaan.
Urkumatrikkelin tietojen perusteella uruista ei välttämättä saa kovinkaan hyvää kuvaa, etenkään jos ei tunne rakennusajankohtana urkujenrakennuksessa vallinnutta ihanne- ja ajatusmaailmaa. Mikäli haluaa ymmärtää urkuja syvemmin, on muilta kuultujen näkemysten ohella tarpeen tutustua itse mahdollisimman laajasti erilaisiin urkuihin.

Esittelen tällä sivulla suomalaisia urkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle. Arkkitehtina minua kiinnostavat myös kirkot urkujen sijoituspaikkana sekä urkujen rakentamiseen liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka.
Suomessa on nykyään käytössä olevia urkuja noin 1400 kpl, ja yli 800 ennen vuotta 2006 rakennettua urkua on jo romutettu tai muuten tuhoutunut (Asko Rautioaho: Suomen urut 2006), joten harrastetta riittää.

Kaikki kategoriat Kirkkourut Kamariurut Koulu-urut Pienurut Puretut mek msh pn spn säh Keilalaatikko Gustav Backlund Christian ja Johan Bejer Carl Erik Boling Bruno Christensen et Sonner Anders Finnas Th. Frobenius Helmuth Gripentrog ja Kalevi Makinen Urkurakentamo Heinrich Gebruder Jehmlich Jehmlich-Fazer Albanus Jurva Kangasalan Urkutehdas Henk Klop Lahden Urkutehdas Johan Lindstrom Mauno Linnanmaki Petter Lybeck Villi Markusbacka Marcussen et Son Berndt Mattsson Oulunsalon Urkurakentamo Paschen Kiel Orgelbau Soitinrakennus Arno Pelto Oy Pianopiste Ab Urkuteollisuus Jouko Pirkkanen Urkurakentamo Porthan Gottfried Silbermann Sotkamon Urkurakentajat Anders Telin Anders Thule B.A. Thule Urkurakentamo Tuomi Urkurakentamo Virtanen J.A. Zachariassen Akerman et Lund Orgelbyggeri Verschueren Orgelbouw 1696 1768 1820 1870 1875 1876 1877 1880 1881 1882 1885 1896 1901 1903 1906 1908 1926 1932 1933 1939 1946 1948 1950 1956 1958 1959 1960 1961 1967 1970 1971 1975 1976 1977 1979 1980 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1994 1997 2002 2003 2005 2006 2010 2011 2012 2013