Urku- ja kirkkogalleria

Kaikissa uruissa on jossain mielessä samanlainen ääni, ja urkumusiikkia voi periaatteessa esittää kaikilla toimintakuntoisilla uruilla. Tämä tieto riittää useimmille ihmisille. Toisaalta eri aikoina on rakennettu hyvin erilaisia urkuja, joille jokin urkumusiikin laji soveltuu parhaiten, jokin toinen taas ei juuri ollenkaan.

Urkumatrikkelin tietojen perusteella uruista ei välttämättä saa kovinkaan hyvää kuvaa, etenkään jos ei tunne rakennusajankohtana urkujenrakennuksessa vallinnutta ihanne- ja ajatusmaailmaa. Mikäli haluaa ymmärtää urkuja syvemmin, on muilta kuultujen näkemysten ohella tarpeen tutustua itse mahdollisimman laajasti erilaisiin urkuihin.

Esittelen tällä sivulla suomalaisia urkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle. Arkkitehtina minua kiinnostavat myös kirkot urkujen sijoituspaikkana sekä urkujen rakentamiseen liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka.

Suomessa on nykyään käytössä olevia urkuja noin 1400 kpl, ja yli 800 ennen vuotta 2006 rakennettua urkua on jo romutettu tai muuten tuhoutunut (Asko Rautioaho: Suomen urut 2006), joten harrastetta riittää.

Kaikki 1 - 6 (Kaikkiaan 56)

Alajärvi, kirkko 2012

2012 Sotkamon Urkurakentajat Oy 28/II msh

Lue lisää...

Alaveteli, kirkko 1975

1975 Kangasalan urkutehdas opus 938  14/II mek

Lue lisää...

Alavieska, kirkko 1948

1948 Kangasalan urkutehdas opus 512  18+2/II pn

Lue lisää...

Halsua, kirkko 1959

1959 Gebrüder Jehmlich Opus 772  11/II mek

Lue lisää...

Helsinki, Seurasaari 1875

1820 Johan Lindström tai 1875 Carl Erik Böling  6/I mek

Lue lisää...

Kaikki 1 - 6 (Kaikkiaan 56)