Hymnologialinkkejä

Hymnologia on suomeksi lähinnä kai virsitutkimusta, joka kattaa ainakin sävelet, sanat sekä esittämistavat. Virsien synty ja kehitys on myös tärkeä osa-alue.

Wikipedia http://fi.wikipedia.org/wiki/Hymnologia

Virsitutkimus (evl.fi) http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content3C6AFB

Evankelisluterilaisen uskontotutkimusinstituutin ELRIMin seminaariaineistoja koskien kristillistä jumalanpalvelusmusiikkia ja sen perinteitä (mm. prof. Jouko N. Martikainen) http://www.elrim.org/seminars.html

Hymnologian ja liturgiikan seura (HLS)
http://www2.siba.fi/hymno/index.html

Virren vaiheet Suomen Ev.Lut kirkon sivulla http://evl.fi/Virsikirja.nsf/745ff021168d4a8ac2256ff50049b96e/9a68dc637d5455bcc2256ff5004a3541?OpenDocument

Sibelius-Akatemian musiikinhistorian artikkelihakemisto MUHI, josta löytyy lukuisia aiheeseen liittyviä artikkeleita http://muhi.siba.fi/muhi/bin/view/MuHi/Search?listall

Suomalaisen virsikirjan historiaa kirkon sivulla http://evl.fi/Virsikirja.nsf/745ff021168d4a8ac2256ff50049b96e/5b2e2f15e8d6c4d4c2256ffe004c5407?OpenDocument

Tiivistelmä Hannu Vapaavuoren väitöskirjasta Virsilaulu ja heräävä kansallinen kulttuuri-identiteetti http://www.helsinki.fi/teol/kurssit/kayt/pop_refer1.html

Sibelius-Akatemian vanhojen virsisävelmien sivusto; mm. koraalikirjoja http://www2.siba.fi/virtuaalikatedraali/vanhatvirret/

Vanhaa 1701-virsikirjaa tutkineen Kirkkomusiikin professori, MT Erkki Tuppuraisen sivut http://personal.fimnet.fi/koti/erkki.tuppurainen/

Juhani Haapasalon Vanhan virsikirjan vinkkejä http://webusers.siba.fi/~jhaapasa/vvk/129.html

Seppo Suokunnas: Evankelisen liikkeen laulukirjat http://www.teolinst.fi/luennot/files/ss050420.html

Timo Holman artikkeli Lestadiolaisen lauluperinteen historiasta http://lestadiolaisuus.info/kulttuuri/holman%20artikkeli.htm

Länsi-suomen rukoilevaisuuden sivut, joilla on kuunneltavissa seuraveisuuta http://www.rukoilevaisuus.com/

Pirjo-Liisa Niinimäen väitöskirja Saa veisata omalla pulskalla nuotillansa http://acta.uta.fi/teos.php?id=10928

Google-kirjat: Let the people sing: hymn tunes in perspective http://books.google.fi/books?id=Z7xLXX9uyLEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

"Luterilaisuus on tunteisiin vetoavaa, iloista, aistikylläistä hengellisyyttä, joka arvostaa syvästi esteettistä kokemusta." Miikka E. Anttila: Viaton nautinto. Tutkimus Lutherin musiikin teologiasta. Tiivistelmä http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-92-8870-0

Martti Lutherin musiikin teologiasta, Miikka Anttilan esitelmä hymnologian ja liturgiikan seurassa 1.11.2009 http://www2.siba.fi/hymno/lutherinmusiikinteologia.html 

Sibelius-Akatemian ETNO.net-sivusto. Mm. Sinikka Kontion ja Heikki Laitisen tulkintaa perinteisestä veisuusta; äänitekatkelmia http://etno.net/cd/marian_suru   http://etno.net/node/440  


Kirkkovuosi soi

Sibelius-Akatemia: Kirkkovuosi soi-sivulla kirkkovuoden pyhiin soveltuvaa musiikkia http://www2.siba.fi/cgi-bin/shubin/kvshaku.cgi?87#87

Kirkkovuosikalenteri, josta löytyvät mm. kulloisenkin sunnuntain virsisuositukset http://evl.fi/Evkirja.nsf/kirkkovuosikalenteri

Kirkkokäsikirja http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/jp-kirja/

Virsiaineistoa http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content38296C

Kirkkovuoden graduaalivirret http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/0F208CF91434C24AC2257792004D0E84/$FILE/vanhat_graduaalit.pdf

Vaihtoehtoisia koraalisoinnutuksia http://www.uta.fi/laitokset/mustut/koraalietu.html

Musiikkiaineistoa http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content4D6D9B


Virsi- ja laulukirjoja

Suomalaisia virsikirjoja ja Piae Cantiones Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sivuilla http://kaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/virret/virret_coll_rdf.xml

Piae Cantiones http://www.lillhannus.net/piaecantiones.html 

Vuoden 1701 virsikirja digitoituna http://koti.mbnet.fi/tapiok1/virret2/vk1701.htm

Vuoden 1886 virsikirja digitoituna http://koti.mbnet.fi/tapiok1/virret/vk1886.htm

Nykyinen vuoden 1986 virsikirja verkossa http://evl.fi/virsikirja

1986-virsikirja Kotimaa-lehden verkkopalvelussa http://www.virret.net/

1986-virsikirjan virsien vastaavuudet edellisessä virsikirjassa http://evl.fi/Virsikirja.nsf/liitetiedostot/0002/$FILE/lu.pdf#page=1

Siionin virret http://www.h-y.fi/sv/index.html

Viidennen herätysliikkeen laulukirjahanke www.viisikielinen.fi

Den Svenska Psalmboken http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_svenska_psalmboken

Den Svenska Psalmboken http://runeberg.org/psalmbok/

Tanskan kirkon virsikirja http://www.dendanskesalmebogonline.dk/

The Genevan Psalter 1562 http://genevanpsalter.redeemer.ca/