Kirjallisuutta

Audsley, George Ashdown: The Art of Organ Building Vol.1 ja Vol.2. Dover Publications, 1965 (1905).
Kirja on luettavissa myös Internetissä: The Art of Organ Building Vol.1  The Art of Organ Building Vol.2

Audsley, George Ashdown: Organ-Stops And Their Artistic Registration. The H.W.Ray&Co, 1921.
Kirja on luettavissa myös Internetissä: Organ-Stops And Their Artistic Registration
Tai: http://imslp.org/wiki/Organ_Stops_and_Their_Artistic_Registration_%28Audsley,_George_Ashdown%29

Audsley, George Ashdown: The organ of the twentieth century. Dodd, Mead and company, New York 1919.
Kirja on luettavissa myös Internetissä: https://archive.org/details/organoftwentieth00auds

Bormann, Karl: Heimorgelbau. Verlag Merseburger, Berlin 1972.
En tiedä kuinka laillisesti, mutta tästäkin kirjasta osa löytyy sähköisenä Googlella.

Dickson, W.E.: Practical organ Building. Reprint of 1882 ed. published by C. Lockwood and Co, London. Bardon Enterprises Portsmouth, 1997. Kirja on luettavissa myös Internetissä: Practical Organ Building

Goebel, Joseph: Theorie und Praxis des Orgelpfeifenklangs. Verlag Das Musikinstrument Frankfurt am Main 1967

Grabner, Hermann: Die Kunst des Orgelbaues. Max Hesses Verlag, Berlin 1958.

Hannikainen, Päivi-Liisa (toim.): Soikaa urut, laulakaa klaverit. Juhlakirja Pentti Pellon 60-vuotispäivänä. Kuopio 1998.

Heikinheimo, Markku: Urkutaiteen historia I. Urkujen ja urkumusiikin historia antiikista 1700-luvulle. Helsinki 1986.

Hellsten, Hans: Instrumentens drottning: Orgelns historia och teknik. Natur och Kultur, Stockholm 2002.

Jakob, Friedrich; Hering-Mitgau, Mane; Knoepfli, Albert; Cadorin, Paolo: Die Valeria Orgel. Ein gotisches Werk in der Burgkirche zu Sitten/Sion. Verlag der Fachvereine an den Schweizerischen Hochschulen und Techniken (vdf), Zurich 1991. Kirja on luettavissa myös Internetissä: Die Valeria Orgel: ein gotisches Werk in der Burgkirche zu Sitten/Sion

Kjersgaard, Mads: Renaissance-orglet i Dronning Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot. Iagttagelser og slutninger omkring nogle af Danmarks ældste orgeldele. Det danske Orgelselskab 1976.

Martikainen, Juhani: Orglar i Finland från tiden 1600-1800 (diss.), Sibelius-Akatemia, Vaasa 1997.

Olsson, Birger: Olof Hedlund - orgelbyggare: levnad - verksamhet - orgelverkens öden. Lic. uppsats. 1998. Göteborgs universitet, Institutionen för musikvetenskap, Göteborg Organ Art Center, c1998.

Pajamo, Reijo: Näkökulmia Suomen kirkkomusiikkiin. Helsinki 1994.

Pelto, Pentti (toim.): Ikkunoita Suomen urkuhistoriaan. Vammala 1996.

Pelto, Pentti: Kaksi suomalaista urkuperinnettä: tutkimus kangasalalaisten ja uusikaupunkilaisten 1800-luvun mekaanisten urkujen musiikillisista ominaisuuksista. Sibelius-Akatemia, Helsinki 1994.

Pelto, Pentti (1994). Normi historiallisille mensuureille. Kirjassa Tabulatura 1994. Toim. Pentti Pelto. Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 9. Sibelius-Akatemia 1994.

Pelto, Pentti (2014). Puoli vuosituhatta suomalaisia urkuja. Organum-seura 2014.

Praetorius, Michael: Syntagma musicum. 2, de organographia. Wittenberg 1614-15. Kirja on luettavissa myös Internetissä: https://archive.org/details/SyntagmaMusicumBd.21619
Tai: http://imslp.org/wiki/Syntagma_Musicum_%28Praetorius,_Michael%29

Rautioaho, Asko: Urkujen rakenteen ja historian perusteet sekä urkusanasto. Helsinki 1991.

Rautioaho, Asko: Suomen Urut 2006 Orglarna i Finland. Urkumatrikkeli. Suomen Kanttori-urkuriliitto 2007.

Richter, Ernst Friedrich: Katechismus der Orgel: Erklärung ihrer Structur, besonders in Beziehung auf ...

Riekki, Helena; Tuppurainen, Erkki (toim.): Urkuja, rakentajia, ja soittajia Suomessa ennen 1840-lukua. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo/Kuopion IV luterilaisen kirkkoperinteen päivät. Kuopio 1995.

 

Seidel, Johann Julius: Die orgel und ihr Bau: ein systematisches Handbuch fur Cantoren, Organisten,

Schullehrer, Musikstudirende. Sama kirja on käännetty myös englanniksi: The organ and its construction: a systematic hand-book for organists, organ builders, etc.

Valanki, Erkki: Suomen urut ja niiden rakentajat 1500-luvulta vuoteen 1970. Uusintapainos, Sibelius-akatemia, Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 18.

 

Wicks, Mark: Organ Building for Amateurs. (Reprint of 1887 ed. published by Ward, Lock, London. Bardon Enterprises Portsmouth, 2004.) http://www.savetheorgan.org/kbase/organ_building_for_amateurs.pdf

 

Williams, Peter: A New History of the Organ from the Greeks to the Present Day. Bloomington: Indiana University Press, 1980.