Urkuharrastukseni alkoi kotikäyttöön tarkoitetun pienen urkupositiivin rakentamisesta, mutta sittemmin homma on rönsyillyt jo melko moneen suuntaan.
Erityisenä mielenkiintoni kohteena ovat historialliset puupilliset pienurut, joita haluan tutkia ja ymmärtää paremmin sekä mahdollisuuksien mukaan myös kopioida. Tällaisia soittimia on säilynyt maailmassa tiettävästi 1500-luvulta saakka.
Arkkitehtina minua kiinnostavat kirkot, kirkkojen urut sekä niihin liittyvä tekninen, arkkitehtoninen ja musiikillinen problematiikka. Esittelen omien urkupuuhieni lisäksi suomalaisia kirkkourkuja sen mukaan, missä kotimaanekskursioilla tulee pysähdeltyä ja ovet ovat auki urkujen tutkimiselle.
Kokkola oli 1700- ja 1800-luvuilla Suomen alueen vaurainta seutua. Laivanvarustajien kaupungin musiikkielämä oli vireää jo vuosisatoja sitten. 1600-luvun lopulla Kokkolan kaupunginkirkkoon hankittiin Suomen suurimmat ja komeimmat urut, ja vähitellen urkukulttuuri levisi jokivarsia pitkin myös sisämaahan. Tämän seudun urkuhistoriaa haluan myös selvittää.